Zgodnie z uchwałą XXXV/270/2021 Rady Miasta Łuków z 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce (w wymiarze do 10 godzin dziennie) wynosi 350,00 zł;
  • maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku wynosi 13,00 zł (stawkę ustalono na poziomie 8,50 zł)