Godziny funkcjonowania żłobka:

6:30 – 17:00

 

Zobacz też: ramowy plan dnia