Zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/587/2023 Rady Miasta Łuków z 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce (w wymiarze do 10 godzin dziennie) wynosi 700,00 zł;
  • maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku wynosi 13,00 zł (stawkę ustalono na poziomie 12,00 zł)