Kiedy tylko zaczyna nas rodziców coś niepokoić zaczynamy działać. Szukamy pomocy i chcemy zasięgnąć rady, gdzie tylko się da, to zrozumiałe. Z mową jest podobnie. Jeśli dziecko mówi bardzo mało lub nie mówi w ogóle, zastanawiamy się czy nasza pociecha rozwija się prawidłowo. To rodzic po prostu widzi i czuje, że coś jest nie tak.

Zrozumiałe jest również to, że szukamy informacji na forach internetowych, słuchamy porad znajomych np. „Pójdzie do przedszkola i się rozgada”, „Chłopcy z natury mówią później” czy „Weronika też bardzo długo nie mówiła, ale potem już buzia się jej nie zamykała”… Pamiętajmy, że przypadkowe osoby nie posiadają wiedzy specjalistycznej, więc zwyczajnie nie są w stanie stwierdzić czy na pewno nie ma się czym martwić lub przeciwnie postawią diagnozę często opartą na informacjach zasłyszanych, bądź własnych przeczuciach. Dzieci są różne i każde rozwija się w swoim tempie, to fakt- ale nigdy nie wiadomo co w konkretnym przypadku jest przyczyną problemu i naszego niepokoju.

Diagnozę może postawić tylko specjalista. Pamiętajmy, że samo niemówienie może, ale nie musi być wierzchołkiem góry lodowej i warto sprawdzić czy nasz maluch potrzebuje wsparcia w rozwoju swoich umiejętności komunikacyjnych.

Dlatego drodzy rodzice, jeżeli cokolwiek Was niepokoi w rozwoju mowy Waszej pociechy, nie ma co zwlekać, tylko udać się do logopedy.

A może myślisz, że twoje dziecko ma jeszcze czas? Być może, ale spróbujmy kreatywnie i innowacyjnie wykorzystać ten czas. Stawiajmy na małe sukcesy, które mogą okazać się później kamieniami milowymi w rozwoju mowy twojej pociechy.

Pracując w Naszym Żłobku jako logopeda kliniczny, obejmuję każde dziecko badaniem przesiewowym na którym oceniam m.in. stan uzębienia, zgryzu, wędzidełko podjęzykowe i wargowe, tor oddychania, funkcjonowanie narządu artykulacyjnego oraz sfery orofacyjnej- tj. gryzienie, żucie i połykanie, słuch fonemowy jak również i poziom rozwoju umiejętności poznawczych dziecka.  Dzięki temu, że na co dzień towarzyszę maluszkowi podczas zabaw i codziennych czynności jest to obserwacja niczym nie skrępowana i naturalna. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na profilaktykę i interwencję logopedyczną, gdyż nie tylko pomaga zapobiegać powstawaniu zaburzeń w rozwoju mowy, ale również zapobiega nasilaniu istniejących już nieprawidłowości komunikacyjnych.  Podczas zabaw na zajęciach indywidualnych i grupowych usprawniamy motorykę aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy), kształtujemy prawidłowy tor oddechowy, wydłużamy fazę wydechową, rozwijamy słuch fonemowy, rozwijamy umiejętności słuchowo- językowe w tym rozumienie mowy, budujemy słownik bierny i czynny (wzbogacanie słownictwa), rozwijamy pamięć, uwagę, percepcję ruchową. Tak wiele usprawniamy, podczas gdy „TYLKO” śpiewamy, pokazujemy, tańczymy, powtarzamy, ćwiczymy nasze buźki i języki, dmuchamy na piórka, puszczamy i łapiemy bańki, słuchamy logopedycznych wierszyków i wyliczanek gdzie „myjemy” języczkiem ząbki, puszczamy buziaki, robimy baloniki z policzków, syczymy jak wąż itp.

Terapia i diagnoza logopedyczna aby była skuteczna musi być prowadzona systematycznie i kompleksowo. Kluczowe jest wsparcie i wiedza rodzica, bo to on zna doskonale swoje dziecko, wie jak zachowuje się na co dzień, jaką drogę przeszedł. Do osiągnięcia celu niejednokrotnie wymagana jest współpraca różnych specjalistów, jak np. psychologa, pedagoga, terapeuty SI, laryngologa czy ortodonty.

 

A gdzie jeszcze szukać pomocy w Powiecie Łukowskim?

 

  1. Poradnia Logopedyczna dla dzieci i dorosłych. Funkcjonuje przy ul. Andrzeja Struga 11, 21-400 Łuków, w ramach CENTRUM LOGOPEDII, UZALEŻNIEŃ I MEDIACJI SĄDOWYCH, EDUKACJA, PROFILAKTYKA, TERAPIA- J.Z. SZELIGA S.C. , TEL. 695671759.

Świadczenia są udzielane w ramach NFZ, bezpłatnie. Aby skorzystać ze wsparcia poradni wymagane jest skierowanie np. od lekarza rodzinnego.

Jest to terapia indywidualna poprzedzona diagnozą. Pamiętajmy, że aby terapia logopedyczna była skuteczna,  istotna jest systematyczna współpraca pomiędzy specjalistą a dzieckiem i rodzicem. Kluczową rolę odgrywa również realizacja zaleceń terapeuty.

 

  1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 43, (025) 798- 21-19.

Pomoc bezpłatna, nie wymaga skierowania.

Poradnia podejmuje działania wspomagające pełny rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im i rodzicom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Dodatkowo udzielana jest  pomoc w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej i zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zadaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako placówki oświatowej jest diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom  i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję placówki, w tym wspieranie nauczycieli i opiekunów w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia wydaje orzeczenia i opinie konieczne jeśli chcemy skorzystać ze wsparcia finansowanego ze środków publicznych. Może to być WWR, KS lub diagnoza trudności.

 

  1. Terapia w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji. Logopedę znajdziemy również w Przychodni Specjalistycznej przy Szpitalu ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków.

Pomoc bezpłatna, w ramach NFZ.

Ośrodek oferuje różnorodną i specjalistyczną rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.

 

  1. Zajęcia w Ośrodku Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, czyli OKRO. Funkcję takiego ośrodka w naszym powiecie pełni Zespół Placówek, ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków, tel. (025) 798 29-72.

Pomoc bezpłatna.

Ośrodki powstały na mocy ustawy „Za życiem”. Realizują program „Za życiem”, wspierając dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

Szczególne działania ukierunkowane są na dzieci w wieku 0-3r.ż jak również i starsze posiadające zaświadczenie „Za życiem”, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Pomoc w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb rodzin dzieci niepełnosprawnych jest priorytetem działalności Ośrodka.

 

  1. Przedszkola (szkoły)

Większość szkół i przedszkoli zapewnia opiekę logopedyczną co gwarantują przepisy prawa. Wybierając placówkę dla waszej pociechy warto zapytać o to czy jest zatrudniony taki specjalista jak również i o to ile czasu trwają zajęcia, jak często są prowadzone z uwzględnieniem kwestii zajęć grupowych i indywidualnych.

Pamiętajmy, że efekty terapii logopedycznej zależą od systematyczności, intensywności i współpracy terapeuty z dzieckiem i rodzicem. Jeżeli dziecko uczęszcza jeszcze na inne dodatkowe zajęcia to nie zapomnijmy poinformować o tym  specjalisty, aby mógł obrać właściwy kierunek oddziaływań terapeutycznych.

 

  1. Prywatne gabinety terapeutyczne i logopedyczne, poradnie (pomoc płatna i bezpłatna).

Na terenie Powiatu istnieje kilkanaście gabinetów prywatnych świadczących terapię w różnym zakresie i specjalizacjach. W wielu gabinetach można spotkać specjalistów z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, pedagogiki czy psychologii.

Należy Pamiętać, że legalnie działające gabinety wystawiają faktury, na podstawie których można np. wykorzystać środki z fundacji wspierających osoby niepełnosprawne. Warto również zapytać o możliwość realizacji terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Nie bójmy się prosić o pomoc i wsparcie.

 

Opracowała: Aneta Grądek-logopeda kliniczny Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie.