11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada obchodzimy nasze Święto Niepodległości. Z tej okazji w grupie Kolorowe Nutki odbyły się zajęcia i zabawy mające na celu kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.  Dzieci poznały symbole narodowe naszego kraju, wysłuchały i odtwarzały wiersz pt. „ Kto ty jesteś, Polak mały”. Wykonały także piękne flagi Polski, które wywieszone zostały na gazetce. W naszym Żłobku staramy się przekazać dzieciom nutkę patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, a także szacunek dla polskich symboli.
Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, jak każdy  prawdziwy patriota.