PRÓBNA EWAKUACJA

Na początku lipca w naszym Żłobku miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabycie przez dzieci oraz personel żłobka właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji oraz ćwiczenie szybkiego, zorganizowanego opuszczania budynku przez dzieci i personel. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur. Próbną ewakuację nadzorowali strażacy z PPSP w Łukowie.

Pod koniec spotkania dzieci miały możliwość stać się „małymi strażakami” i obsługiwać strażackiego węża.