Kadra Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie podnosi swoje kwalifikacje i bierze udział konferencjach oraz sympozjach poświęconych podnoszeniu jakości opieki dla dzieci do 3 lat.

W ostatnim czasie dyrektor placówki uczestniczyła w konferencji „Dwujęzyczność zamierzona jako wsparcie rozwoju dzieci w wieku żłobkowym” organizowanej przez Zespół Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.

Na konferencji poruszano zagadnienia dotyczące rozwoju mowy u dzieci w okresie żłobkowym, wspieraniu najmłodszych dzieci w wychowaniu ich w dwujęzyczności, a także wdrażaniu Programu w placówkach żłobkowych Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.