Dzień Mleka w Złotych Nutkach

Mu Mu Mu Mu Mu Mu

Krowa do nas przyszła tu

Do żłobka naszego

Dała mleka nam białego

Chociaż w łaty była cała

Tylko mleko białe dała