Drodzy Rodzice!

W Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie rekrutacja będzie prowadzona już w trybie rekrutacji ciągłej, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby wolnych miejsc w żłobku.

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie wniosku ze strony internetowej żłobka, który znajduje się poniżej. Wypełniony wniosek i ewentualne dokumenty składamy osobiście w siedzibie żłobka, lub przesyłamy pocztą na adres:

 

Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków

 

Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: