Maluchy uczęszczające do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie już od najmłodszych lat będą miały okazję nauczyć się jednego z najpopularniejszych języków obcych, jakim jest język angielski. Od 1 października placówka przystępuje do realizacji Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” w ramach działań wynikających z innowacji edukacyjnej Maluch – Europejczyk.

Program „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” pomaga każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści. Jego autorką i metodykiem jest brytyjska lingwistka Claire Selby. Jej zdaniem dzieci wychowywane w otoczeniu dwóch języków już w siódmym miesiącu życia mają wyraźną przewagę nad swoimi rówieśnikami. Ta przewaga stale wzrasta i w końcowym efekcie skutkuje m.in. większą możliwością koncentracji i podzielności uwagi, lepszą pamięcią (semantyczną i epizodyczną), lepszymi wynikami w nauce oraz lepszym zdrowiem (gdyż dwujęzyczność ma także znaczenie profilaktyczne m.in. w przypadku chorób neurologicznych).

Według autorki Programu drugi język powinien być rozwijany każdego dnia, równolegle z językiem ojczystym. Używanie języka obcego pół godziny lub dwa razy w tygodniu nie wystarczy (podobnie w przypadku języka ojczystego) do opanowania umiejętności mówienia. W tym celu Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” – który będzie realizowany w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie – wprowadza rozwiązania zapewniające codzienny kontakt w placówce z anglistą i w domu z rodzicem. Osoby te wspólnie z dzieckiem tworzą swoistego rodzaju „drużynę” nauczającą język angielski przez wspólną zabawę.