Od 11 stycznia będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do Żłobka Miejskiego nr 1 w Łukowie. Do obsadzenia jest 48 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Dokumenty do pobrania udostępnione zostały m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta, a składać będzie je można w godzinach 9.00 – 12.00 w pokoju 107 w budynku przy ul. Piłsudskiego 17, w dniach 11-22 stycznia 2021 r.

Osoby chcące zapisać dziecko do żłobka, powinny spełnić kryteria które opisane zostały w regulaminie rekrutacji. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni mieszkać na terenie Miasta Łuków, powinni też  przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia do Żłobka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określające poziom rozwoju psychofizycznego.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie, w wersji papierowej składać będzie można w pokoju nr 107 (I piętro) Urzędu Miasta (ul. Piłsdudskiego 17), w dniach od 11 do 22 stycznia w godz. od 9:00 do 12:00. Zainteresowane osoby prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zapisami w regulaminie oraz karcie zgłoszeniowej!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: